Categories for دسته‌بندی نشده

انواع مدل های سنگ روشویی

سنگ روشویی در واقع اصلی ترین عنصر یک روشویی است. سنگ روشویی معمولا بر روی یک سطح قرار می‌گیرد. حال این سطح می‌تواند کابینت روشویی ...