Tag Archive: سنگ روشویی

انواع مدل های سنگ روشویی

سنگ روشویی در واقع اصلی ترین عنصر یک روشویی است. سنگ روشویی معمولا بر روی یک سطح قرار می‌گیرد. حال این سطح می‌تواند کابینت روشویی ...